בית כללי עורך דין פינוי בינוי

עורך דין פינוי בינוי

תכנית פינוי בינוי הינה תכנית היזומה על ידי רשות העירונית. מדובר על רצון וצורך להרוס שכונות ישנות בהן יש מבני מגורים נמוכים וישנים עם תשתיות ותיקות ולהקים במקומן שכונות מתוכננות מודרניות מן היסוד. הרצון נוצר עקב הזדקנות אוכלוסיה, רצון לקליטת אוכלוסיה צעירה, להנגיש שירותי ציבור במוסדות מודרניים ועוד

עורך דין פינוי בינוי

תכנית פינוי בינוי הינה תכנית היזומה על ידי רשות העירונית. מדובר על רצון וצורך להרוס שכונות ישנות בהן יש מבני מגורים נמוכים וישנים עם תשתיות ותיקות ולהקים במקומן שכונות מתוכננות מודרניות מן היסוד. הרצון נוצר עקב הזדקנות אוכלוסיה, רצון לקליטת אוכלוסיה צעירה, להנגיש שירותי ציבור במוסדות מודרניים ועוד. הצלחת תכנית כזאת היא הדדית ותורמת לעיר עצמה ולתושבים הנמצאים והחדשים. למעשה, זוהי התחדשות עירונית. העניין הוא שיש צורך לפנות תושבים ותיקים מדירותיהם ולהגיע להסדרים שונים עימם.

מבחינת הדיירים התנאים הם, לרוב, קבלת תנאי דיור חלופיים לאורך תהליך הבנייה וקבלת דירות חדשות בנתניה, פתח תקווה או בכל עיר אחרת  גדולות יותר, במקום הקודמות שנהרסו. עורך דין פינוי בינוי מתמחה בעסקאות נדל"ן אלו בפרט ובאחרות נוספות. במקרים כאלו, הוא יכול לייצג את הדיירים המפונים, ולחילופין את הרשויות או הקבלנים. במקרה של ייצוג הדיירים הוא יוכל לייעץ להם לאורך כל התהליך. החל מהבנת תנאי העסקה, דרך הכנת החוזה וביצוע הפרויקט וכלה במסירת הדירות החדשות ורישומן בטאבו על שמו.

כל פרויקט מורכב כזה מחייב תכנון מסודר ופרוצדורות רבות נוספות. שירותי עורך דין פינוי ובינוי ניתנים לכל המעורבים, יזמים, רשויות ודיירים. יש צורך בניהול הליכים לבחירת יזם, בניהול משא ומתן בהסכמים, בקבלת ערבויות מתאימות לגביהם, הסדרת שעבודים וביצוע כל הבדיקות ההכרחיות הנוגעות להיבטים משפטיים והיבטי המיסוי. בנוסף, יש צורך בייצוג במסגרת הסכם הליווי מול הבנק המלווה של הפרויקט, קיום הבטחות לדיירים, וכן, ניסיון בטיפול בכל שאלות המס המתעוררות. 

עורך הדין מקיים קשרי עבודה שוטפים מול גורמים מוסדיים, ממשלתיים ואחרים המעורבים בפרויקטים כאלו ובין היתר: מנהל מקרקעי ישראל, נציבות מס הכנסה, הרשות העירונית ועוד. עלולים לצוץ מכשולים שונים לפני התחלתם במהלך הניסיונות להוציאם לפועל ועוד. יש דיירים סרבנים בודדים המקשים על יישום התכנית, יש היבטי מיסוי יש לפתור, הסכמות שאמורות להתקבל על ידי המפונים על מיקום בדירה החדשה ועוד. במהלך הפרויקט עלולים לצוץ מכשולים שונים וייעוץ ולווי נכון יכול לסייע לפתור את כולם ואחרים נוספים הצצים. מומלץ להיעזר בעורך דין פינוי בינוי בעל מוניטין.