חברות בהתאגדות בוני הארץ

חב’ יעקבי יוניברסל חברה בהתאחדות בוני הארץ, חברות זו מחייבת לפעול ע”פ הכללים וחוקי האתיקה המקצועית.
 

תעודת חבר בהתאחדות בוני הארץ 2013-2015

תעודת חבר בהתאחדות בוני הארץ 2016-2018

אישור קבלן ג'5

מסמך זה מאשר כי החברה היא חברה קבלנית אשר יכולה לבנות ללא הגבלת נפח או גודל פרויקטים.
 

רשיון קבלן 2015-2016

רשיון קבלן 2017-2018

אישור בנק מזרחי טפחות

מצורף מכתב מבנק מזרחי טפחות בו מצויין כי חב’ יעקבי יוניברסל נמנת על הלקוחות הטובים של הבנק.
 

מכתב המלצה שנת 2015

מכתב המלצה שנת 2017

אישור בנק הפועלים

מצורף מכתב מבנק הפועלים בו מצויין כי חב’ יעקבי יוניברסל נמנת על הלקוחות הטובים של הבנק. 

מכתב המלצה שנת 2010
מכתב המלצה שנת 2015
מכתב המלצה שנת 2017

אישור בנק ירושלים

 

מצורף מכתב מבנק ירושלים בו מצויין כי חב’ יעקבי יוניברסל נמנת על הלקוחות הטובים של הבנק.

מכתב המלצה שנת 2013
מכתב המלצה שנת 2015